Jesteś tutaj

Niewybuchy w lesie

Reportaż przygotowany i opublikowany na Youtube przez: Telewizja Asta

Należy mieć świadomość, że większość materiałów wybuchowych stosowanych w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe!

KATEGORYCZNIE NIE WOLNO PODNOSIĆ, ODKOPYWAĆ, PRZENOSIĆ, WRZUCAĆ DO OGNISKA ANI DO MIEJSC TAKICH JAK STAWY, GŁĘBOKIE ROWY ZNALEZIONYCH NIEWYBUCHÓW!

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy powiadomić :

• POLICJĘ – tel. 997 lub tutejszy urząd Miasta (oni przekazują zgłoszenie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej, w której znajduje się właściwy terytorialnie patrol rozminowania)

Informując należy
-określić miejsce odnalezienia
-określić, co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość
-podać telefon i adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku
-po zgłoszeniu należy w miarę możliwości zabezpieczyć teren przed dostępem dzieci i innych postronnych osób.

 

 

Reklama