Jesteś tutaj

Burzenie mauzoleum

Obrazek użytkownika Tomek
Wysłane przez Tomek w pt., 08/09/2017 - 12:46
Burzenie pomnika, mauzoleum w Trzciance

Burmistrz Trzcianki... jak powiedział, tak zrobił... jakieś komentarze?

Rozbiórka sowieckiego mauzoleum w Trzciance - symbolu totalitarnej władzy okupanta - odbyła się zgodnie z procedurami. Przeprowadzono badania, jest bogata dokumentacja, z tego, co wiadomo, również w Urzędzie Miasta. Ustalono - według zapewnień władzy i instytucji państwowych, że nie jest to grób wojenny. Gdyby było inaczej, plany modernizacji Placu Pocztowego mogłyby ulec zmianie.

Natomiast próby roztrząsania bolesnego przecież tematu, mają odwrócić uwagę społeczeństwa od prawdziwego rozliczenia zbrodniarzy sowieckich za prześladowania, okupację  i mordowanie Polaków - zwłaszcza podczas II wojny światowej. Tak jak teraz Putin - czyli KGB-owiec, próbuje Polskę obarczyć odpowiedzialnością za wybuch drugiej wojny światowej. Mamy już dość manipulacji i sowieckiej propagandy.

Może wystarczy już tego panoszenia się sowieckiej agentury w Polsce. Los ok. 100 tysięcy polskich jeńców wciąż jest nieznany. Gdzie są teraz groby - pomordowanych przez Rosjan Polaków? Może Tyc je wskaże?

https://sztetl.org.pl/pl/slownik/zbrodnie-sowieckie-w-polsce-1939-45

https://www.gosc.pl/doc/2078585.Zbrodnie-sowieckich-wyzwolicieli

Nie dyskutujemy tu o zbrodniach wojennych, dyskutujemy tu o prawdopodobnie bezprawnym zburzeniu i zbezczeszczeniu cmentarza wojennego. Jeżeli uważasz inaczej czy mógłbyś wskazać nam wszystkim jakieś dowody na to, że nie był to prawnie chroniony grób wojenny oraz że nie było tam pochowanych żadnych ciał? A może masz jakieś dowody na przeprowadzoną tam rzekomą ekshumację ? Liczę na poważne argumenty oraz na twarde, niepodważalne dowody!

"Trzy lata temu władze Trzcianki pod kierownictwem burmistrza Krzysztofa Czarneckiego (PiS) zniszczyły koparką memoriał  z pochowanymi 56 żołnierzami Armii Radzieckiej. To barbarzyńskie posunięcie zostało natychmiast poddane ocenie specjalistów współpracujących ze stowarzyszeniem KURSK a ich opinia nie pozostawiała wątpliwości. Zbiorową mogiłę żołnierską zniszczono bezprawnie przy czym skala naruszeń prawa nie ma precedensu i jednoznacznie udowadnia, iż nie mają szansy na bezstronne rozpatrzenie żadne sprawy dotyczące Federacji Rosyjskiej. Nie ważne, iż obrońcy memoriału dysponowali oryginalnymi dokumentami potwierdzającymi  pochówek w 1945 roku oraz protokołem stwierdzającym pozostawienie żołnierzy pod mauzoleum po ekshumacjach z 1953 roku! Nie ważne, że niszczyciele mogiły dysponowali jedynie bezprawnie przeprowadzonymi badaniami, które i tak wykazały, iż na badanym terenie NIE można wykluczyć istnienia pochówków! Ważna okazała się tylko poprawność polityczna, która odjęła urzędnikom odwagę i zdolność racjonalnego myślenia. Wszelkie dotychczasowe  działania naszej organizacji podejmowane na terenie Polski okazały się nieskuteczne. Na Placu Pocztowym trwa budowa Centrum Integracji i niedługo po kościach zaczną spacerować pierwsi zwiedzający. Najbardziej negatywną rolę odegrała w tym procesie polska prokuratura, która nie tylko odmówiła przeprowadzenia rzetelnego śledztwa ale stała się wręcz obrońcą Krzysztofa Czarneckiego, Mirosławy Dernogi, Zbigniewa Hoffmanna i innych sprawców tego skandalu . Sytuację mógł jedną decyzją zmienić nowy burmistrz Krzysztof Jaworski. Niestety pozostał on głuchy na nasze prośby i wnioski i kontynuował politykę swojego poprzednika. Krzysztof Jaworski musi pamiętać, iż wszystko co zbuduje na mogile zostanie w przyszłości zdemontowane a ekshumacja zostanie przeprowadzona. Mamy nadzieję, że demontaż zostanie przeprowadzony za jego prywatne środki.
W tej sytuacji, prawnik reprezentujący rosyjskie rodziny żołnierzy pochowanych w Trzciance skierował 4 września  pozew przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka."

Jurek Tyc

Informacja pochodzi ze FB strony Stowarzyszenie KURSK https://www.facebook.com/Stkursk/

I jeszcze taki news ze strony Kurska:

"TRZCIANKA - kolejny sukces zdrowego rozsądku!
Nowy wojewoda wielkopolski - Łukasz Mikołajczyk- wznowił postępowanie administracyjne zakończone decyzją starosty czarnkowsko-trzcianeckiego o wydaniu pozwolenia na przebudowę Placu Pocztowego w Trzciance. Postanowienie wojewody jest efektem pracy naszego prawnika reprezentującego rodziny żołnierzy radzieckich pochowanych w Trzciance. Podstawą do wznowienia postepowania było pojawienie sie istotnych nowych okoliczności. Mimo zaciekłego oporu starosty wojewoda podzielił argumentację stron skarżących i obecnie sprawa wydania pozwolenia będzie rozpoznana na nowo. Strona skarżąca będzie żądała zatrzymania prac. Po zatrzymaniu prac zostaną podjęte działania wobec szczątków 56 żołnierzy radzieckich spoczywających pod zniszczonym mauzoleum. Dopilnujemy aby tym razem wszystko odbyło sie zgodnie z polskim prawem i polsko-rosyjskimi umowami z 1992 i 1994 roku. W starostwie postępowanie jest zarejestrowane pod numerem
AB.6740.718.2017.T
Dla czytelników naszej strony, którzy pierwszy raz zetknęli się z tym tematem przypominam, iż trzy lata temu władze Trzcianki zrównały z ziemią mauzoleum pod którym pochowano 56 żołnierzy radzieckich . Mimo nie posiadania żadnych dowodów , ówczesny burmistrz rozpuścił plotkę według której na mogile były przeprowadzone badania archeologiczne definitywnie wykluczające istnienie szczątków żołnierzy. W rzeczywistości badania były bezprawne a we wnioskach eksperci stwierdzili, iż nie można wykluczyć istnienia szczątków ludzkich na badanym terenie. Mimo to wojewoda Zbigniew Hoffmann wykreślił mogiłę ze spisu cmentarzy i dał burmistrzowi zielone światło do barbarzyńskiego zniszczenia nekropolii.
Obecnie sprawa dotycząca działań byłego wojewody trafiła już do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na budowę zostanie rozpatrzone ponownie, już z udziałem krewnych z Federacji Rosyjskiej ."

 

" Stowarzyszenie KURSK zwróciło się z wnioskiem do Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance o zaniechanie organizowania działalności rozrywkowej na mogile radzieckiej, którą w 2017 roku zniszczyły ówczesne władze miasta. O taką reakcję poprosiły nas rodziny żołnierzy spoczywających na Placu Pocztowym.  Poniżej treść naszego pisma.
JT
„Zimą 1945 roku w walkach o Trzciankę poległo wielu żołnierzy Armii Czerwonej, największą grupę stanowili czołgiści. Centralna część Trzcianki otrzymała wtedy nazwę Plac Armii Czerwonej. Cały plac został zrewitalizowany siłami i za środki tymczasowej administracji radzieckiej. Na placu stworzono zbiorową mogiłę w której pochowano 56 żołnierzy i oficerów radzieckich. Nad mogiłą zbudowano mauzoleum. W dniu 25 września 1945 plac wraz z mogiłą został przekazany władzom polskim. Opisaną sytuację potwierdzają następujące dokumenty: akt przekazania placu, notatka opisująca prace remontowe i wykaz pochowanych żołnierzy. Dokumenty rosyjskie wraz z tłumaczeniem przysięgłym dołączamy do naszego pisma.
W 1953 roku na terenie Trzcianki i okolic przeprowadzono ekshumacje w wyniku czego z terenu miasta zabrano 28 ciał. Ekshumacji nie podlegali żołnierze spoczywający pod mauzoleum. Na okoliczność ekshumacji stworzono protokół nr 13. Z jego treści jednoznacznie wynika, iż 56 żołnierzy radzieckich nie przenoszono. Protokół dołączamy do pisma.
W 2017 roku burmistrz Krzysztof Czarnecki zburzył mauzoleum rozpowszechniając kłamliwą informację, iż badania archeologiczne jednoznacznie wykluczyły istnienie szczątków żołnierzy w mogile. Faktycznie, badania zostały przeprowadzona ale archeolodzy podsumowując rezultaty badań stwierdzili, iż nie można wykluczyć istnienia pochówków na badanym terenie. Ponadto popełnili wiele błędów, które obecnie są przedmiotem procesu sądowego zmierzającego do przeprowadzenia prawidłowej ekshumacji i zapewnienia szczątkom postępowania zgodnego z polskim prawem i polsko-rosyjskimi traktatami.
Zniszczenie mogiły jest przestępstwem i tylko obecnie panująca „polityczna atmosfera antyrosyjska” spowodowała, iż na miejscu pochówku zbudowano park a osoby za to odpowiedzialne pozostają bezkarne.
Krewni żołnierzy pochowanych w Trzciance doprowadzili sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a obecnie, za naszym pośrednictwem proszą aby powstrzymać się od organizowania działalności rozrywkowej na  mogile ich bliskich ..."

Informacja pochodzi ze strony: https://www.facebook.com/233396430156425/posts/1837801706382548/

Strony

 

Reklama