Jesteś tutaj

Czy na jez. Sarcz pojawią się obiekty każdy o powierzchni 500 m2 i 15m wysokości?

Obrazek użytkownika BazaPCT
Wysłane przez BazaPCT w pt., 04/10/2019 - 19:44
Jak obiekty nawodne o wysokości do 15m i o powierzchni 500m2 każdy, mogą ograniczyć możliwość dotychczasowego swobodnego korzystania z otwartej wody jeziora Sarcz?
Jak takie obiekty wpłyną na krajobraz?
 
     W związku z trwającą  procedurą opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie jeziora Sarcz, zauważenia wymaga fakt, że uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2019 r.
 
      Od pewnego czasu trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Trzcianka w rejonie jez. Sarcz.
 
      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest takim aktem prawa miejscowego (prawem lokalnym) które oddziałuje na wiele aspektów codziennej działalności począwszy od określenia zakresu możliwości korzystania z nieruchomości co do rodzaju zabudowy i dopuszczalnej funkcji, poprzez kwestie związane z infrastrukturą techniczną, w tym kanalizacją i drogami.
 
     W trakcie procedowania projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r. w siedzibie UM Trzcianki.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko odbyła się 12 września 2019 r..
 
    Aby uzmysłowić zakres ingerencji planu miejscowego w otaczająca nas przestrzeń zwracamy uwagę na zapis dotyczący wody jeziora Sarcz, a więc dotyczący obszaru który jest współdzielony przez wielu użytkowników, żeglarzy, wędkarzy, motorowodniaków, kajakarzy i wielką rzeszę kąpiących się.
 
    W projekcie planu pojawiły się zapisy dopuszczające na terenie wód powierzchniowych, oznaczonego na rysunku symbolem 1 WS (lustro wody jeziora Sarcz) urządzenia oraz terenowe obiekty związane z rekreacją wodną w tym w postaci m. in. fontann oraz obiektów widowiskowych: scen i amfiteatrów;
 
Parametry:
wysokość obiektów i urządzeń - nie więcej niż 15 m,
powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 500 m2 dla pojedynczego obiektu. 
szerzej: §25 pkt 1) lit b) i pkt 2) lit c) i d) projektu mpzp).
     Dobrze Państwo czytają: 500m2 i 15 m wysokości, dokładnie tak, dopuszczone są obiekty o kubaturze 7500m3.
     Ile takich obiektów? W projekcie planu limitów brak.
 
     Zachęcamy mieszkańców Trzcianki, szczególnie posiadających lub wykorzystujących nieruchomości w okolicach jez. Sarcz,  do zapoznania się z projektem, przeanalizowanie zapisów i ewentualne wypowiedzenie się w formie uwagi do projektu miejscowego planu.
 
 
Pamiętajmy! Termin składania uwag to 11 października 2019r..
 
Materiały, m. in. tekst i rysunek projektu mpzp, do pobrania tu:
 
 

Reklama