Jesteś tutaj

Dzieci z Trzcianki wróciły z Wakacji z Muszkieterami

Ponad 150 dzieci z województwa wielkopolskiego wróciło z 10-dniowego wyjazdu kolonijnego, zorganizowanego w ramach akcji "Wakacje z Muszkieterami" przez Fundację Muszkieterów.

Uczestnikami akcji byli również podopieczni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance, którzy 7 lipca powrócili z polskich Tatr.

W ramach akcji "Wakacje z Muszkieterami" tego lata na kolonie wyjechało niemal 1000 dzieci z całej Polski.

wakacje z muszkieterami

Wakacje z Muszkieterami – podstawowe informacje

O Fundacji Muszkieterów
Fundację Muszkieterów, tworzą wszyscy właściciele supermarketów Intermarché oraz Bricomarché. Została założona w 2002 roku przy Grupie Muszkieterów. Jej głównym celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w szczególności dzieciom. Fundacja, zgodnie z wartościami Grupy Muszkieterów dotyczącymi dzielenia się zyskami z potrzebującymi, podejmuje na co dzień liczne inicjatywy dobroczynne i prospołeczne w miejscowościach, w których działają sklepy Intermarché i Bricomarché. W 2005 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Filozofia Fundacji Muszkieterów
Fundację Muszkieterów działa według wypracowanego na przestrzeni lat kodeksu zasad etycznych. Poprzez przyjęcie nazwy Muszkieterowie przedsiębiorcy zobowiązali się odwoływać w swoich działaniach do rycerskiego etosu, wzywającego do czynów szlachetnych i dobrych. Nadrzędna idea grupy brzmi – „Nie ma większego bogactwa niż człowiek”. Dlatego Muszkieterowie są obecni nie tylko na rynku kierującym się twardymi prawami, ale także w życiu tych, którzy potrzebują pomocy.

Działalność Fundacji Muszkieterów
Dotychczasowe inicjatywy Fundacji Muszkieterów to m.in.:
Konwój Muszkieterów – akcja organizowana od 2001r. w okresie świąt Bożego Narodzenia. Działania mają na celu wsparcie organizacji pozarządowych i samorządowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu – głównie, wspomagających osoby niepełnosprawne i chore.
Place Zabaw Muszkieterowie – w miejscowościach, w których znajdują się sklepy Intermarché lub Bricomarché od 2008 roku, Fundacja tworzy piękne i bezpieczne place zabaw. Do tej pory we współpracy z samorządami miast i gmin oraz wspólnotami mieszkaniowymi powstało 127 placów.

Dane statystyczne
Według statystyk GUS ponad 50% dzieci w Polsce nie wyjeżdża na wakacje poza miejsce swojego zamieszkania1. To, czy dziecko spędzi czas wolny poza miejscem zamieszkania, w znacznym stopniu uzależnione jest od wielkości miejscowości, z której pochodzi oraz statusu majątkowego rodziny. W 2015 r. na wakacje nie wyjechał żaden podopieczny z blisko dwóch trzecich (64%) najgorzej sytuowanych gospodarstw domowych (o dochodach netto do 649 zł na jednego członka rodziny) i z niemal połowy wiejskich gospodarstw domowych (48%)2.
Dla pojedynczego gospodarstwa domowego średni koszt wyjazdu krajowego wynosi 1900 zł. Kwota ta dla 56% respondentów okazała się być zbyt wysoka – jako najczęstszy powód rezygnacji z wyjazdu wakacyjnego podawane są przez nich właśnie kwestie finansowe3. Kolejnym wielokrotnie wymienianym czynnikiem jest brak dostępności zorganizowanego wypoczynku, wskazany przez 30% ankietowanych4.
Osoby mogące pozwolić sobie na krajowe wyjazdy wakacyjne, wybierają najczęściej Pomorze i Małopolskę – wypoczynek trwa średnio 7 dni. Większość dzieci, która pozostaje w tym okresie w domu, nigdy w życiu nie widziała ani morza, ani gór5.

Dlaczego „Wakacje z Muszkieterami”?
„Wakacje z Muszkieterami”, to kolejna inicjatywa Fundacji Muszkieterów skierowana do dzieci i młodzieży. Jest ona odpowiedzią na niepokojące wyniki raportów wskazujących jak wiele dzieci nie będzie w stanie wyjechać w wakacje poza miejsce zamieszkania.

Główne założenia akcji
Celem akcji jest zorganizowanie wypoczynku dla niemal 1000 dzieci w wieku 8-12 lat z całej Polski – pochodzących z rodzin niezamożnych oraz podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które osiągnęły dobre wyniki w nauce. Kolonia stanowić będzie nagrodę dla wyróżniających się dzieci za ich wzorową postawę i realizację idei Muszkieterów w życiu codziennym. W ramach „Wakacji z Muszkieterami” dzieci będą mieć szansę na wyjazd w góry (miejscowość Murzasichle) lub nad morze (miejscowość Jastrzębia Góra), co może okazać się spełnieniem marzeń niejednego z nich. Dla wielu będzie to pierwsza okazja do wyjazdu wakacyjnego poza miejsce zamieszkania.
Jak to działa?
Inicjatywa Fundacji wspierana jest przez właścicieli lokalnych sklepów Intermarché i Bricomarché z całej Polski. Wybierali oni oraz kontaktowali się z organizacjami takimi jak: szkoły podstawowe, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne, Ośrodki Pomocy czy Domy Dziecka, organizacje pozarządowe. Pozwoliło to na dotarcie do osób, które wpisują się w podstawowe założenia akcji. Organizacje te miały za zadanie wyłonić dzieci, które cechują się nienaganną opinią środowiska oraz odznaczają się dobrym lub wyróżniającym podejściem do obowiązku szkolnego. Ponadto kandydaci powinni swoją postawą, czynami i osiągnięciami w nauce krzewić muszkieterskie wartości i dawać godny naśladowania przez rówieśników przykład postawy obywatelskiej. Wyjazd na „Wakacje z Muszkieterami” to nagroda za dążenie do ciągłego rozwoju i doskonałości.

Nowy wymiar kolonii dziecięcych
Wyjazdy organizowane przez Fundację Muszkieterów to nagroda za postawę społeczną i podejście do obowiązków szkolnych. Kolonie mają wzmocnić wśród dzieci poczucie własnej wartości oraz pobudzić w nich chęć stawiania czoła różnym trudnym sytuacjom. „Wakacje z Muszkieterami” to ogólnopolska akcja o szerokim wymiarze społecznym, skoncentrowana na motto „To charakter, a nie kapelusz z piórem, czyni z Ciebie Muszkietera!”. Fundacja stworzyła unikalny program prezentujący 8 uniwersalnych wartości godnych „Małego Muszkietera”, które uczestnicy poznają podczas kolonii.

Wakacje z Muszkieterami

Wartości „Małego Muszkietera”
Założeniem akcji jest propagowanie wśród najmłodszych tych wartości, którymi powinien kierować się każdy Muszkieter. Poza podstawową wartością, którą jest umiejętność czerpania radości z uszczęśliwiania innych, będziemy rozwijać u dzieci następujące cechy:

 • Odwaga. Muszkieter pokonuje własne lęki, staje po stronie słabszych.
 • Uczynność. Muszkieter dzieli się z potrzebującymi.
 • Otwartość. Muszkieter umiejętnie słucha innych, wykazuje się serdeczną postawą społeczną.
 • Wrażliwość. Muszkieter słucha głosu serca.
 • Mądrość. Muszkieter potrafi umiejętnie ocenić sytuację i wie, jak ją rozwiązać – jest rozsądny.
 • Sumienność. Muszkieter stale się rozwija i próbuje przekraczać własne możliwości, nie poddaje się.
 • Pracowitość. Muszkieter chętnie i z dużą starannością wykonuje powierzone mu obowiązki.
 • Uczciwość. Muszkieter zawsze mówi prawdę i wywiązuje się z danego słowa.

Prezentowane wartości mają pokazać dzieciom, że w życiu najważniejsza jest odwaga, upór w dążeniu do celu oraz solidarność z innymi. Wcielanie w życie tych wartości pozwoli Małym Muszkieterom osiągnąć sukces.

Realizacja programu 8 wartości godnych „Małego Muszkietera”
Podczas każdego dnia kolonii dzieci będą rozwijały po jednej z muszkieterskich wartości. Zajęcia opierać się będą na zróżnicowanych zadaniach grupowych oraz indywidualnych. Przykładowe działania podczas poszczególnych dni:

 • Dzień Uczciwości – rozpoznawanie uczciwych zachowań na podstawie przedstawionych materiałów filmowych,
 • Dzień Uczynności – jednym z zadań będzie zrobienie minimum trzech dobrych uczynków w stosunku do innych,
 • Dzień Sumienności – w trakcie zabawy dzieci poznają swoje mocne i słabe strony,
 • Dzień Odwagi – przejście kreatywnego toru przeszkód,
 • Dzień Wrażliwości – rozwój dziecięcej empatii – rozpoznawanie relacji międzyludzkich,
 • Dzień Otwartości – dzieci przejdą ciekawy trening zaufania,
 • Dzień Pracowitości –planowanie własnego rozwoju osobowego,
 • Dzień Mądrości – dzieci będą dyskutować o tym, jak zachować się rozważnie w trudnych sytuacjach.

Gdzie dzieci będą wypoczywać?
Fundacja na przestrzeni czerwca i lipca zorganizuje w sumie cztery 10-dniowe turnusy wyjazdowe. Dwa z nich odbędą się w górskiej miejscowości Murzasichle, niedaleko Zakopanego. Kolejne dwa w nadmorskiej Jastrzębiej Górze.
Przykładowe zajęcia podczas 10 dni pobytu na koloniach:
Warsztaty Kim jestem? – akceptacja wad i poprawa samooceny, pozytywna postawa życiowa i jej wpływ na nasze życie
Fabryka pomysłów - tworzenie niepowtarzalnego „grafitti”
Wycieczka autokarowa do Krakowa i Wadowic lub Trójmiasta
Wycieczki piesze po okolicy
Letnie filmowe kino
Mini warsztaty taneczne
Ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek
ABC podróżnika – poznawanie kultur, krajów i zwyczajów za pomocą quizów, filmów oraz gier tematycznych
Warsztaty kucharskie
Nauka czytania mapy oraz obsługiwania się kompasem, orientacja w terenie przy pomocy gwiazd i zjawisk przyrodniczych
Storyboarding – nauka tworzenia komiksów
Karaoke oraz dyskoteka
Organizatorem wyjazdów kolonijnych jest Biuro Usług Turystycznych BUT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Beneficjenci projektu
lokalne organizacje (ośrodki MOPS, MOPR, PCRP, podmioty pozarządowe)
dzieci w wieku szkolnym (8-12 lat)
rodzice i opiekunowie
społeczność lokalna

Patronat honorowy
Patronat honorowy nad akcją „Wakacje z Muszkieterami” sprawuje Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama Rzeczpospolitej.

Ambasador akcji
Sylwia Gruchała − najbardziej utalentowana polska florecistka, czterokrotna olimpijka, dwukrotna medalistka olimpijska. W życiu przyświeca jej motto: „Nie ma rzeczy niemożliwych”, które pozwala odnosić zarówno sportowe sukcesy, jak i pokonywać przeszkody życiowe.

Ambasador akcji - Sylwia Gruchała

Dodatkowe informacje dla uczestników
Informacje na temat akcji „Wakacje z Muszkieterami” znaleźć można na stronie www.muszkieterowie.pl oraz pod numerem telefonu 61-665-66-67. Adres do korespondencji mailowej:
info@wakacjezmuszkieterami.pl lub fundacja@muszkieterowie.pl

 

 

Reklama