Jesteś tutaj

Ekshumacyjne w pobliżu Niekurska

"Przebaczamy i prosimy o przebaczenie".

Te znamienne i historyczne już słowa biskupów polskich skierowane do biskupów niemieckich w 1965 roku legły u podstaw zawiązania dziesięć lat temu Stowarzyszenia POMOST. Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych POMOST zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie wszelkich informacji (zdjęć, planów, szkiców, wspomnień, relacji i dokumentów) na temat niemieckich grobów wojennych na terenie Polski.

Wraz z upływającym czasem zacierają się ślady mogił z okresu II wojny światowej. Odchodzą od nas ostatni świadkowie, a wraz z nimi zanika pamięć o tragicznych wydarzeniach sprzed ponad 70 lat. Pracownia POMOST prowadzi poszukiwania i ekshumacje szczątków ofiar II wojny światowej. Prace te, poprzez przywracanie świadectw wojennego okrucieństwa, przyczyniają się do budowania pokoju między narodami. Odkrywanie tożsamości poległych jest również niezwykle ważne dla rodzin, które od dziesięcioleci oczekują na jakiekolwiek wiadomości o losach swoich krewnych. Pracownia POMOST realizuje swoje zadania na zlecenie Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi. Działalność ta na terenie Polski podlega bezpośrednio Instytutowi Pamięci Narodowej. https://pomost.net.pl/

Trzeba wspomnieć że grób nie był zapomniany. Mieszkańcy Niekurska [nie tylko] dobrze o nim wiedzieli od wielu lat i na swój sposób dbali.Jeden posadził kwiatka drugi zapalił znicza ktoś inny posprzątał.Kto tam spoczywał nikt dokładnie nie wie?Mowa zawsze była o jednej osobie czyli  właścicielu dworu który znajduje się trochę dalej.Trzeba wspomnieć że w czasie wojny znajdował się tam obóz RAD.Pięciu zabity przepuszczam że są dwie opcje jedna że to właściciel dworu oraz ktoś z jego otoczenia.druga opcja 28 stycznia 1945 rok wojska radzieckie po zdobyciu Trzcianki i idąc dalej w kierunku Wałcza napotkały opór wojsk niemieckich w Niekursku.a tak wyglądał grób w 2012 r.https://trzcianka.info/forum/niekursko

 

 

 

Reklama