Jesteś tutaj

Kontrole dotyczące spalania odpadów

Dym z komina

Straż Miejska w Trzciance informuje, że rozpoczęła kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych.
Przypominamy, że spalanie odpadów jest nielegalne i szkodliwe dla naszego zdrowia. Najczęściej spalane są stare meble, opakowania z tworzyw sztucznych, butelki plastikowe i folie. Jest to dość powszechny proceder, który w myśl Ustawy o odpadach jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.
Bardzo ważnym elementem jest prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych w tym zakresie. Dlatego też podczas kontroli, funkcjonariusze Straży Miejskiej będą informowali o szkodliwości spalania odpadów. Zwracamy się również z prośbą do mieszkańców gminy Trzcianka o zgłaszanie do Straży Miejskiej takich przypadków. Zapewniamy, że żadne zgłoszenie nie zostanie zbagatelizowane.
Przypominamy, że niewpuszczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej grozi karą.

Telefony do Straży Miejskiej Trzcianki:
67 352 73 51 ; 67 352 73 52 lub 509 316 883
adres e-mail: strazmiejska@trzcianka.pl

źródło informacji: trzcianka.pl

Przypominamy, że niewpuszczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej grozi karą.

Bez nakazu sądowego mogą wkroczyć do mieszkania? Może zmienić im nazwę na Gestapo.

Darmozjady nic nie robią i próbują uzasadnić swój byt. Zlikwidować ich bo to strata kasy.  Pewnie doją z 30 tysięcy miesięcznie, a w międzyczasie rodzice dopłacają do herbaty i ryz papieru.

to możemy:
- zostać pouczeni
- otrzymać mandat w kwocie od 20 zł do 500 zł
 - ukarani grzywną do 5000 zł.
Możemy też trafić do wiezienia na maksymalnie 30 dni.

Jeżeli mandat 20 zł to pewnie za spalenie plastikowej butelki?
Ale grzywna 5 tys. to za co ? Za spalenie fortepianu?

No bo oponami to chyba nikt w piecu nie pali?

Batman - rzuć okiem na ustawę "Prawo ochrony środowiska".
A potem poszukaj na BIP Trzcianka, czy i kiedy nasz burmistrz wydał upwoażnienie, o którym poniżej.

Art. 379. 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub
prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów
o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania
funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich,
powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na
teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest
działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

Jeśli nie masz nic do ukrycia to wpuścisz SM czy jakąkolwiek kontrolę bez problemu... Co innego gdy palisz śmieciami....
Nawiązuję w sąsiednim wątku do tego własnie problemu...

Strony

 

Reklama