Jesteś tutaj

Opłaty za wywóz śmieci będą powiązane z opłatami za wodę

Opłaty za wywóz śmieci

Zmiana stawki oraz metody naliczania opłaty za odpady dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych - http://www.trzcianka.pl/news/zmiana-stawki-oraz-metody-naliczania-op%C5%... (Metoda rozliczania opłat za odpady dla nieruchomości zamieszkałych począwszy od 1 stycznia 2020 roku opierać się będzie na modelu mieszanym tzn. dla nieruchomości skanalizowanych opłata będzie naliczana od ilości zużytej wody, a dla nieruchomości  nieskanalizowanych od ilości zamieszkałych osób).

Gospodarka odpadami w gminie Trzcianka - metoda i stawka opłaty - przyczyny nadchodzących zmian - http://www.trzcianka.pl/news/gospodarka-odpadami-w-gminie-trzcianka-meto...

Reportaż filmowy przygotowany i opublikowany na YouTube przez: Telewizja Asta

Od 1.11.2018 do 30.04.2019 wynajmowałem mieszkanie piecioosobowej rodzinie, która zużywała średnio 12m3.

Od 1.05.2019 wynajmuję jednej osobie zużywającej 2m3. Osoba nadal tam mieszka. Oznacza to, że od stycznia ma płacić za śmieci za średnie roczne zużycie 7m3 !!!

Czyli ma przepłacać 420 zł bo nie ma stworzonego sprawnego sytemu?

Kombud nie może weryfikować zużycia wody. ZIK nie może informować Kombudu. Czyli deklaracje zużycia będą tak samo fikcyjne jak deklaracje od ilości osób.

 

Reklama