Jesteś tutaj

Pierwsze pół godziny parkowania bezpłatne od 1 lutego

pierwsze pół godziny parkowania bezpłatne!

Już od 1 lutego 2019 r. pierwsze pół godziny parkowania na parkingu przy ul. Kościuszki w Trzciance będzie bezpłatne.

Zgodnie z uchwałą Nr II/15/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/197/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Trzcianki oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobów ich pobierania, ustalono następujące stawki opłaty:

  • za parkowanie do pół godziny – brak opłaty,
  • za parkowanie przez godzinę – 1,00 zł
  • za parkowanie w drugiej godzinie – 1,20 zł,
  • za parkowanie w trzeciej godzinie – 1,40 zł,
  • za parkowanie w czwartej i kolejnej godzinie – 1,00 zł.

Parkowanie do pół godziny bez uiszczenia opłaty możliwe będzie jedynie po pobraniu bezpłatnego biletu parkingowego w parkomacie.

Wprowadza się opłatę abonamentową w wysokości 150 zł za miesiąc na określony pojazd.

Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:

  • osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne posiadających upoważnienie określone w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, ze zm.) - za pierwsze 60 minut postoju, po pobraniu bezpłatnego biletu;
  • oznaczonych pojazdów pogotowia energetycznego oraz pogotowia gazowego.

Źródło informacji: https://www.facebook.com/GminaTrzcianka

 

Reklama