Jesteś tutaj

Trzcianka przeciw mauzoleum!

Obrazek użytkownika maciek
Wysłane przez maciek w czw., 25/08/2016 - 18:31

Plan wydarzenia :

14 00 Msza Św. w intencji ofiar sowieckiego totalitaryzmu.

15 00 Rozpoczęcie manifestacji przed mauzoleum żołnierzy sowieckich.

Zapraszamy!

           Ładnie ująłeś problem Ronin...   

.           Wszelkie prawne aspekty mauzoleum zależą w tej chwili od dobrej woli decydentów. Prawo i Sprawiedliwość zmienia sobie prawo dostosowując go do potrzeb dobrej zmiany. Prawo ma to do siebie, że można go, wedle obecnie rządzących, dowolnie interpretować. I tu zaczynają się schody, gdyż cywilizowane społeczeństwa uważają ciut inaczej… Szokuje to i przeraża.

                   Czy mauzoleum zniknie z krajobrazu Trzcianki? Dotychczas było mi to obojętne. Byłem przekonany, że o tym powinni zdecydować mieszkańcy. Obecnie zmieniłem zdanie i jestem za pozostawieniem go w spokoju w tym miejscu gdzie się przez ponad 40 lat ostało. Dlaczego? Bo nie podoba mi się retoryka głównych wrogów jego istnienia. I ta ich zawziętość, która każe im popychać młodych ludzi do działań, za które będą się najprawdopodobniej wstydzili. Za jakiś czas oczywiście. Prasa należąca do PiSu nawet nie stara się zachować jakichś form bezstronności i co mnie dziwi, telewizja lokalna też stała się tendencyjna w tej sprawie. Co się dzieje…

                  Instytut Pamięci Narodowej powinien według mnie zmienić nazwę na Instytut Szerzenia Nienawiści…. Jeśli zastępca prezesa IPN wypowiada się jednoznacznie za likwidacją obiektu stanowiącego świadectwo historii… gdzie tu tytularna Pamięć Narodowa… A może ja czegoś nie wiem… Może to nie żołnierze radzieccy zdobywali te ziemie... Jeśli to byli zamaskowani ….. nie dokończę, gdyż zapędziłbym się nieopatrznie. Myślę jednak, że rozsądek w Polsce, w końcu weźmie górę nad tym co się obecnie wyprawia…

"Kilkadziesiąt osób protestowało pod mauzoleum w Trzciance. Miał być to znak poparcia dla działań burmistrza miasta, który chce przenieść mauzoleum wraz ze szczątkami żołnierzy na cmentarz komunalny."

Reportaż wraz z opisem został przygotowany i opublikowany na YouTube w dniu 19.09.2016 przez Telewizje Asta

KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW
Podpisana w Wiedniu 22 maja 1969 r. i otwarta do podpisu 23 maja 1969 r. Weszła wżycie 27 stycznia 1980r.

Polska przystąpiła w roku 1990.

Dział 1. Przestrzeganie traktatów
Artykuł 26
Pacta sunt servanda
Każdy będący w mocy traktat wiąże jego strony. i powinien być przez nie wykonywany w dobrej wierze.
Artykuł 27
Prawo wewnętrzne a przestrzeganie traktatów
Strona nie może powoływać się na postanowienia swojego prawa wewnętrznego dla usprawiedliwienia niewykonywania przez nią traktatu.

Dział 3. Interpretacja traktatów
Artykuł 31
Ogólna reguła interpretacji
1. Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu.
2. Dla celów interpretacji traktatu kontekst obejmuje, oprócz tekstu, łącznie z jego wstępem i załącznikami:
a) każde porozumienie dotyczące traktatu, osiągnięte między wszystkimi stronami w związku z zawarciem traktatu; w związku z zawarciem traktatu,
b)każdy dokument sporządzony przez jedną lub więcej stron przyjęty przez inne strony jako dokument odnoszący się do traktatu.
3. 4cznie z kontekstem należy brać pod uwagę:
a) każde późniejsze porozumienie między stronami, dotyczące interpretacji traktatu lub stosowania jego postanowień;
b) każdą późniejszą praktykę stosowania traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do jego interpretacji;
c) wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie w stosunkach między stronami.
4. Specjalne znaczenie należy przypisywać wyrazowi wówczas, gdy ustalono, że taki był zamiar stron.

Klessa, Willam, Strychacz może wypada przeprosić Burmistrza za niesłuszny zarzut opieszałości?

Rosjanie dali odpowiedź. Co wy na to?

Już wy sìę do polityki nie bierzcie...

 

Mimo iż mam odmienne zdanie na temat mauzoleum niż burmistrz, jednak należy docenić jego starania i jawność prowadzonych przedsięwzięć. Na każdym etapie informuje o swoich poczynaniach i chociaż życzyłbym sobie, aby mu się nie udało ( sic ), należy oddać sprawiedliwość i uchylić kapelusza przed niewątpliwie przejrzystym postępowaniem.

Strony

 

Reklama