Jesteś tutaj

Przydatne adresy

Urząd Miejski Trzcianki

ul. Sikorskiego 7

tel.: 67 352 73 11- centrala 352 73 35 - sekretariat

Straż Miejska

Sikorskiego 7

tel. 067 216 76 89 lub numer alarmowy 986

Policja

telefon alarmowy  997 lub 112

Komisariat Policji w Trzciance

ul. Roosevelta 10

64 - 980 Trzcianka

tel.(067) 216 34 00

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

ul. Kościuszki 89

64-700 Czarnków

tel. (067) 35 28 200 fax (067) 35 28 215

Pogotowie ratunkowe Oddział Ratownictwa Medycznego

Sikorskiego 9

tel. 067 352 32 60 lub numer alarmowy: 999

Szpital Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. W.Sikorskiego 9

tel. 067 352 32 00 lub bezpośrednio na oddział

Straż pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej

Broniewskiego 13

tel. 067 216 21 12 telefon alarmowy: 998

Prokuratura Rejonowa

Grunwaldzka 8,

tel. 067 216 89 20

Sąd Rejonowy

Staszica 1

tel. 067 216 20 02

Cmentarz Komunalny

Konarskiego

tel. 067 216 26 84

Dworzec PKS

pl. Pocztowy

tel. 067 216 43 89

Dworzec PKP

ul. Roosevelta

tel. 067 216 30 51

Postój TAXI

pl. Pocztowy

tel. 067 216 35 71

 

Reklama