Jesteś tutaj

Czy w 2022 r. nadal potrzebujemy forum dyskusyjnego dla lokalnej społeczności?

Zakładki podstawowe

Komentarze

Niestety, pierwsza wersja strony działała na CMS Drupal w wersji 6.x i przestała działać z powodów czysto technicznych (była niekompatybilna z nowymi bazami danych) niestety nie znalazł się nikt, kto zechciałby partycypować w sporach kosztach konwersji do nowej wersji oprogramowania. Dlatego pierwsza wersja strony została zarchiwizowana (wraz ze starą bazą danych) i czeka na sponsora, który wyłoży kilka tysięcy złotych na prace programistyczne.

Obecna strona działa na CMS Drupal w wersji 7.x i niedługo pewnie trzeba będzie przenieść ją na nowszą wersję 9.x lub 10.x, więc jeśli jest ktoś zainteresowany pomocą, to zapraszam do kontaktu, bo uważam, że strona swego czasu zrobiła sporo dobrego dla miasta i sporo zrobić jeszcze może!

PS. Prędzej czy później, skończy się Facebook (tak jak skończyła się Nasza Klasa, MySpace, Grono i wiele innych), a wtedy fajnie by było mieć miejsce, gdzie można kulturalnie i konstruktywnie podyskutować na lokalne tematy.

Od dwóch dni testuje Google Bard; z ciekawości postanowiłem zapytać sztuczną inteligencję: Czy w 2023 roku nadal potrzebujemy forum dyskusyjnego dla lokalnej społeczności? Czy strony takie jak trzcianka.info mają jeszcze sens w rywalizacji z wszechwiedzącym Google Bardem i GPT chatem?

Oto odpowiedz, którą dostałem:

Yes, discussion forums still make sense in 2023. They provide a space for people to come together and share their thoughts and ideas. They can also be a great way to get help from others or to learn new things.

Google Bard and GBT Chat are great tools, but they don't replace the human connection that can be found in a discussion forum. In a forum, people can get to know each other and build relationships. They can also learn from each other's experiences and perspectives.

Discussion forums are also a great way to connect with people who share your interests. If you're looking for information on a specific topic, a discussion forum is a great place to start. You can ask questions, share your own knowledge, and learn from others.

Of course, there are some challenges that discussion forums face. One challenge is that they can be difficult to moderate. If you're not careful, a forum can quickly become a place for spam and abuse. Another challenge is that it can be difficult to keep a discussion forum active. If people aren't engaged, the forum will eventually die out.

Despite these challenges, I believe that discussion forums still have a place in 2023. They can be a great way to connect with others, learn new things, and get help when you need it.

Tłumacząc na polski ...

"Tak, w 2023 r. fora dyskusyjne nadal mają sens. Stanowią przestrzeń, w której ludzie mogą się spotykać i dzielić swoimi przemyśleniami i pomysłami. Mogą być również świetnym sposobem na uzyskanie pomocy od innych lub nauczenie się nowych rzeczy.

Google Bard i ChatGPT to świetne narzędzia, ale nie zastępują kontaktu międzyludzkiego, który można znaleźć na forum dyskusyjnym. Na forum ludzie mogą się poznać i budować relacje. Mogą również uczyć się na podstawie doświadczeń i perspektyw innych.

Fora dyskusyjne to także świetny sposób na kontakt z osobami, które podzielają Twoje zainteresowania. Jeśli szukasz informacji na określony temat, dobrym miejscem do rozpoczęcia jest forum dyskusyjne. Możesz zadawać pytania, dzielić się własną wiedzą i uczyć się od innych.

Oczywiście istnieją pewne wyzwania, przed którymi stoją fora dyskusyjne. Jednym z wyzwań jest to, że mogą być trudne do moderowania. Jeśli nie będziesz ostrożny, forum może szybko stać się miejscem spamu i nadużyć. Kolejnym wyzwaniem jest to, że utrzymanie aktywnego forum dyskusyjnego może być trudne. Jeśli ludzie nie będą zaangażowani, forum w końcu wymrze.

Pomimo tych wyzwań uważam, że w 2023 r. fora dyskusyjne nadal mają swoje miejsce. Mogą być świetnym sposobem na kontakt z innymi, uczenie się nowych rzeczy i uzyskiwanie pomocy, gdy jej potrzebujesz."

 

Reklama