Jesteś tutaj

Pamiętaj o prawidłowym oznakowaniu posesji !

Policja logo
  KPP Czarnków

O tym, jak ważne jest prawidłowe oznakowanie posesji, z pewnością mogą powiedzieć ratownicy medyczni śpieszący z pomocą, strażacy jadący do pożaru, czy patrol policji jadący na interwencję. W marcu dzielnicowi na terenie całego powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego przeprowadzą działania mające na celu sprawdzenie, czy posesje są prawidłowo oznakowane numerem porządkowym.

Ratując ludzkie życie lub mienie, cenna jest każda minuta, dlatego też prawidłowe oznakowanie tabliczką z numerem posesji znacznie ułatwia służbom ratunkowym dotarcie do osób, które tej pomocy potrzebują.

Dzielnicowi będą sprawdzać, czy posesje w ich rejonach służbowych są prawidłowo oznakowane. W przypadku stwierdzenia braku numeru porządkowego lub jego nieczytelności, funkcjonariusz porozmawia z osobą odpowiedzialną za oznakowanie posesji i umówi się na kolejną wizytę w celu sprawdzenia, czy te nieprawidłowości zostały usunięte. Jeśli jednak ktoś nie dostosuje się do tych próśb, musi mieć świadomość konsekwencji prawnych, jakie wówczas będą musiały być wobec niego wyciągnięte.

Przypominamy, że brak tabliczki z oznaczeniem numeru porządkowego nieruchomości lub jej niewłaściwy stan jest wykroczeniem zgodnie z zapisem art. 64 § 1 kodeksu wykroczeń, za które grozi grzywna w wysokości do 250zł lub kara nagany.

 

Źródło informacji: http://www.czarnkow.policja.gov.pl/wl2/prewencja-kryminalna/dzialania-pr...
 

Reklama