Jesteś tutaj

Podwyżki podatku od nieruchomości i opłat za wywóz śmieci

"W porządku obrad czwartkowej sesji znalazł się projekt uchwały podwyższający podatek od nieruchomości o 12, a dla osób prowadzących działalność o 8%. Ma to przynieść dodatkowy wpływ do budżetu 2023 roku na poziomie 1 mln zł. Zdaniem burmistrza będzie to tylko niewielka rekompensata wzrostu wydatków na m.in. rosnące ceny prądu oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek samorządowych spowodowanych podniesieniem płacy minimalnej. Po długiej i burzliwej dyskusji radni stosunkiem głosów 12 „za”/ 8 „przeciw” przychylili się do propozycji burmistrza. Nowe stawki podatku od nieruchomości obowiązywać będą od 1 stycznia 2023 roku.

W porządku obrad znalazł się także projekt uchwały zwiększający opłaty za wywóz śmieci. Burmistrz zaproponował podwyżkę od nowego roku z 11 zł 50 gr od m3 zużytej wody miesięcznie do 14,43 zł przy założeniu, że opłata nie może wynieść więcej niż 160 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe. W 2021 roku gospodarka odpadami kosztowała 8,6 mln zł, z tego aż 1,2 mln zł to była dopłata z gminnego budżetu. Po burzliwej dyskusji radni stosunkiem głosów 12 „za”/8 „przeciw” zdecydowali , że od nowego roku stawka od m3 zużytej wody miesięcznie wynosić będzie 13 zł."
 
Źródło informacji: facebook.com/ttukst.ttukst

Są takie stanowiska pracy jak muzeum CIS ZDM itd które to powinny być prowadzone przez wolontariuszy pod nadzorem rady miasta, zajęcie nie jako główne źródło dochodu z kręcenia się po nich, tutaj bym szukał oszczędności.

 

Reklama