Jesteś tutaj

Trzcianka. Co tu się dzieje?

Obrazek użytkownika celestyn
Wysłane przez celestyn w sob., 20/05/2017 - 21:50

Trzcianka.

Czy to prawda, że w części oświadczeń majątkowych nie ujawniono zobowiązań finansowych powyżej 10000zł?

Podobno złożenie nieprawdziwego oświadczenia zagrożone jest kartą z Art. 233 kk..

Inna sprawa.

Pamiętacie o czym jest art.24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz to jak interpretują i stosują go sądy?

Ten przepis ma charakter antykorupcyjny i powinien kształtować odpowiednie standardy wykonywania obowiązków radnego, które powinny cechować rzetelność i uczciwość, a nie próbę obejścia zakazów wynikających z prawidłowej wykładni w/w przepisu w związkuz wykładnią art. 43 ustawy o samorządzie gminnym.

Sądy podzielają pogląd, że majątek spółki w której gmina ma 100% udziałów jest mieniem komunalnym w rozumieniu art. 43 u.s.g. i należy do miejia, z którego korzystanie w celu prowadzenia działalności gospodarczej wyczerpuje znamiona "korzystania z mienia komunalnego" w myśl art.24f ust 1. usg..

Tak też argumentował sąd w trzcianeckiej sprawie ttbs w 2013r....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stara opinia Biura Analiz Sejmowych, stara, jeszcze z 2007 roku.

http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/a5051cd74eefdd00c12568890046cab1/09...

http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/a5051cd74eefdd00c12568890046cab1/09...$FILE/i1731-07.rtf

Stara opinia, ale może wciąż aktualna:

"Podsumowanie

Weksel jest klasyfikowany jako część prawa zobowiązaniowego (obligacyjnego). Omawiane w opinii zobowiązania wekslowe podlegają (i będą podlegały na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 7 projektu ustawy o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych – druk sejmowy nr 1569) obowiązkowi ujawnienia w oświadczeniach majątkowych w sytuacji, gdy wartość tych zobowiązań przekroczy określoną przepisami kwotę (np. 10 tys. zł).

Z uwagi na charakter weksla gwarancyjnego, czyli np. weksla stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu, należy przyjmować, że osoba składająca oświadczenie o stanie majątkowym powinna wykazać w nim zobowiązanie podstawowe, jakim jest udzielony kredyt oraz zaznaczyć, że jego zabezpieczeniem jest weksel. Zwróćmy uwagę, że zarówno w obowiązujących przepisach, jak i w projektowanym art. 11 ust. 3 pkt 7 ustawy mowa „o warunkach, na jakich zostały” te zobowiązania „zaciągnięte” („udzielone”). Jednym z warunków umowy kredytowej jest jej zabezpieczenie omawianym wekslem, co należy uwzględnić składając oświadczenie o stanie majątkowym."

Skończyło się rumakowanie trzcianeckiej opozycji...

stare partyjniaki kontra dzieciaki

finał był do przewidzenia

hi hi hi

stare kocury mają konkretne argumenty aby młodzież się uspokoiła i potulnie czekała na swoją kolej...

hi hi hi...

że stracą mieszkańcy? kogo obchodzą mieszkańcy...

 

Reklama